Lancaster PB303

Home  Pagina 1  Pagina 2  Pagina 3


Navigator Fl. Sgt Cyril Bayliss Wing parade in Souris Manitoba (Canada) juli 1943 Opleiding tot piloot in Souris. 2e linksboven is Mr Alan Morris 4e van linksonder is George Symes. Identiteits penningen zogenoemde “Dog Tags” van Clifford Cook

Sgt John Crisp

Ik hoop dat dit verslag nog heel lang gelezen of doorverteld  zal worden, omdat deze mensen en het verdriet van hun families, het verdienen om nooit vergeten te worden.


Website vernieuwd in februari 2020


© Ben Goossens, Bergen op Zoom

e-mail pa3dwe.ben@home.nl

Met dank aan RAF Battle of Britain Memorial Flight voor het mogen gebruiken van de foto op de eerste pagina.

Ook Dhr Leo Elenbaas bedankt voor het mogen gebruiken van zijn foto van Geraldine (dochter van de piloot)

En natuurlijk allen (ook die in dit verslag niet genoemd zijn) bedankt voor hun bijdrage en informatie.Later heeft de dochter van piloot George Symes, Geraldine, aan het Commonwealth War Graves Commitee (het internationaal oorlogsgraven comité) toestemming gevraagd en gekregen om  de as van haar moeder in het graf van haar vader, op de Canadese oorlogs-begraafplaats in Bergen op Zoom, te mogen bijzetten.

Deze handeling is verricht op 22 juni 2001.

De geschiedenis van de familie van George Symes is overgenomen uit een brief, geschreven 21 mei 2001 door Mrs. Gene Olson, een van de zusters van de piloot.


Eens te meer bewijst deze geschiedenis dat ook de achtergebleven familie hun deel van het verdriet hebben gehad.

Toevoeging (2) (aug 2003)

  

Omdat er verder gezocht werd naar familieleden van de andere inzittenden, werden er in een aantal plaatselijke kranten in Engeland oproepen geplaatst. Dit gebeurde al in 2000.

Helaas werd er op die oproepen geen enkele reactie ontvangen. Maar door een opmerkelijk toeval werd ik door een kennis in Engeland getipt over een artikel op internet.

Dit bleek een reactie van de broer van Sgt Cyril Bayliss (de navigator) te zijn op een oproep door Mr. Gordon Smith, welke door omstandigheden niet bij Mr. Smith terecht was gekomen. De gegevens in het artikel waren voldoende om het adres van die broer te achterhalen. Daarna werd er een brief naar hem geschreven. Hij was blij dat er nog mensen bezig waren om te achterhalen wat er allemaal met het vliegtuig van zijn broer was gebeurd. Tevens stuurde hij een kopie van deze foto van zijn broer..

Kort na de reactie van de broer van Cyril Bayliss kwam er nog een reactie uit een heel onverwachte hoek. Bij mijn bezoek aan de voormalige vliegbasis Metheringham in 2002 bleek de conservator, Mr. Peter Scoley, van het 106e squadron museum erg veel belangstelling te hebben voor bovenstaand verslag wat ik ook in het Engels had geschreven. Ik heb hem toen een kopie gegeven van dat verslag. Enige tijd later werd het verslag gepubliceerd in  de ZN Newsletter, een tijdschrift van en door vrienden van Metheringham en het 106 squadron. Mr. Alan Morris had dit artikel gelezen en realiseerde zich dat dit verhaal over zijn studiekameraad George Symes en zijn bemanning ging. Hij schreef mij in een brief dat hij zijn vliegeniers opleiding samen met George Symes in Canada had gekregen en dat hij vaak (tenminste als ze een verlofpasje konden krijgen) met George meeging

om George’s familie te bezoeken.

 Deze man stuurde enkele foto’s uit die tijd, waarop hij met zijn kameraden, waaronder ook George poseerden bij het behalen van hun wings in Souris, Manitoba in Canada. De man die op foto rechts naast de commandanten in de middelste rij zit is George Symes. Mr Alan Morris zit op de grond op de eerste rij, derde van rechts.
Toevoeging 3 (mei 2006)  

     

 Enige weken geleden ontving ik een e-mail van Miss Nicole van Luven, een familielid van de Canadese boordschutter Sgt Clifford Cook. Zij had dit verhaal gelezen in de webpagina's van mijn Engelse vriend Bob Baxter.  Jammer genoeg sedert begin 2020 niet meer via internet bereikbaar.

 Van haar ontving ik een foto en een gescand certificaat welke betrekking hadden op Clifford Cook's poging om in het leger te komen. Inderdaad blijkt hieruit dat hij te jong was (17 jaar oud)  om in het leger te kunnen. Blijkbaar kon de Canadese

luchtmacht hem kort daarop wel aannemen.


Op dit moment (mei 2006) hebben zowel Mr. Gordon Smith, als ik nog geen spoor gevonden van de familie van boordschutter Sergeant John Crisp. Maar ik vertrouw erop dat een toevalligheid ook daar duidelijkheid in zal brengen.Toevoeging 4 (juni 2007)  

     

Zie mijn laatste zin op de vorige pagina.

Inderdaad is dat gebeurd en wel heel kort geleden.


Mrs. Hanna Fox is een achternicht van Sgt John Crisp. Zij nam contact op met mij, omdat ook zij het verhaal in Engels op

Bob Baxters site heeft gelezen.


In het kort gaf ze een beschrijving van haar oud-oom.

Dit is wat zij me schreef: "John en zijn tweelingzuster Audrey werden geboren op 21 Maart 1925, na de lagere school (Greenhill Elementary School)

ging John naar de middelbare school (John Lyon School in Harrow, London).


Daarna ging John werken op de administratie in een ziekenhuis in Londen totdat hij werd opgeroepen voor militaire dienst. Hij en Audrey waren de jongsten van de familie. Zijn broer Basil (mijn grootvader) was geboren in 1917 en stierf in 1999,  zuster Mary werd geboren in 1919 en stierf jammer genoeg in 1945, Peter werd geboren in 1923 en stierf in 2006.

Zowel Basil als Peter dienden bij de Royal Air Force tijdens de oorlog."


Ik schreef al eerder hierboven, dat dit verhaal nooit beëindigd kan worden, omdat niet precies bekend kan worden wat er in het vliegtuig gebeurd was nadat het boven Homberg werd geraakt.

et onderzoek om dit verhaal te kunnen vertellen, bestond vooral uit heel veel informatie, gesprekken en gebeurtenissen, die wel heel toevallig bij mij of bij Mr Gordon Smith bekend werden.Toevoeging februari 2020

Er is sinds mei 2019 heel veel gebeurd waardoor ik in de gelegenheid was om persoonlijk met veel familie leden van deze bemanning kennis te maken.

Een bezoek van een achterneef van Sgt Clifford Cook aan de plaats waar het vliegtuig is neergestort, resulteerde in een monument wat op 1 november, exact 75 jaar na het ongeluk, met veel ceremonie is onthuld waarbij 33 familie leden uit Engeland, Wales en Canada bij aanwezig waren.

Ik heb een extra gedeelte aan deze website toegevoegd wat over dat monument gaat.